22 JULI - 29 JULI 2023

Vecka 30

22 JULI - 29 JULI 2023

Vecka 30

Vi ses i Blekinge 2023

Välkommen till det bästa sjöscoutlägret genom tiderna. Lägret kommer ha ett fullspäckat program för Upptäckare, Äventyrare, Utmanare, Rovers och även ledare i 7 dagar. Temat på lägret är Sjöscouting under 20 talet. Vi kommer lära oss av varandra, eftersom sjöverksamhet ser olika ut på olika ställen runt i landet. Vi kommer också knyta nya kontakter, träffa nya vänner för livet.

HITTA HIT
Parkeringen: 56.187806, 15.078318
https://goo.gl/maps/3MZXAGTghDg9virp8

Lägerbålshäfte!

Info/Förläggning/Landtransport: 073-413 61 17
Hamnkontoret: 073-413 61 21

Lägerbrev 8

 1. Byindelning
  Lägret är indelat 10 byar varav tre är dubbelbyar. I dubbelbyarna får man komma överens om hur man lagar och bereder maten (tillsammans eller var för sig).

   

 2. Program:
  a) Inget program förbokas innan lägret. All info om programmet ges på ledarträff under lördag eftermiddag.
  b) Alla programaktiviteter kräver egen ledare eftersom funktionärer saknas utom på skutorna KERSTIN och BISCAYA där ledare inte får följa med p.g.a. max antal personer ombord.
  c) Scenteamet söker två stycken funktionärer till scen och lägerbål. Gärna någon med erfarenhet av musik, teater eller ljudteknik.
  d)
   Förarintyg: Om någon mer vill ta förarintyg på lägret, så maila Helena på 

  helena.torstenson@gmail.com  senast kommande torsdag den 20 juli.

   

 3. DAGSSCHEMA SJÖ23

  7:00 – 8:00 Matutlämning för frukost
  7:00 – 9:00 Frukost
  9:00 – 12:00 Förmiddagspass
  12:00 – 13:30 Lunch
  13:30 – 16:30 Eftermiddagspass
  16:00 – 17:00 Matutlämning
  16:30 – 19:00 Middag och fritid
  19:00 – 21:00 Kvällspass

  21:15 Byledarsamling
  21:30 Nattmacka
  23:00 – 06:00 Tyst i lägret

   

 4. VECKOSCHEMA SJÖ23
  Lördag
  20:15 Byledarsamling
  Söndag
  19:00 Invigning
  21:15 Byledarsamling
  Måndag
  S/Y KERSTIN bokningsbar för ledare och funk (kväll)
  19:00 Utmanare minibål
  21:15 Byledarsamling
  Tisdag
  19:00 Äventyrare minibål
  21:15 Byledarsamling
  Onsdag
  21:15 Byledarsamling
  Torsdag
  Sjösäkerhetsdag, uppvisning 10:30 SSRS
  Kerstin bokningsbar ledare och funk (fm)
  19:00 Upptäckare och spårare minibål
  21:15 Byledarsamling
  Fredag
  21:00 Avslutning och disco
  21:15 Byledarsamling

 5. Packlista (förändringar mot Lägerbrev 7)
  c) En jourbil kommer att finnas till förfogande för eventuellt byte av 

  gasolflaskor eller fyllning.

 6. Tips på bra saker att ha med sig:
  c) Kylväskor (1/patrull) med kylklampar ska med till matsäcken när ni är på utflykt eller längre seglingar. Vi kan frysa ner kylklampar åt er. kylklamparna läggs i en märkt påse för infrysning
  En bild som visar tillbehör, väska, Bagage och väskor, golv Automatiskt genererad beskrivning
  d) Tändstickor.
  e) Diskmedel.
  f) Hushållspapper.
 7. Måltider för funktionärer:
  Vi har ingen möjlighet att hålla ett funktionärskök, så funktionärerna fördelas i möjligaste mån till sina hemmakårer för måltiderna. Här får vi inte glömma KERSTN och BISCAYA.

   

 8. Hjälp med nattpatrullering och intendentur:

  För att fylla upp med tillräckligt med folk i intendenturen och nattpatrullering behöver vi hjälp av deltagande ledare och utmanare. Det innebär att ledare och utmanare från byarna hjälper till med de olika funktionerna på lägret. Ledarpass kommer fördelas ut per by, och arbetsmängden baseras på antal ledare i byn. Kårer som redan har deltagande ledare utmanare som deltar i något av teamen (t.ex. hamn, Intendentur, etc.) berörs inte.

  Vilken ledare som går vart bestämmer kårerna själva på varje enskild by.

 9. Båtar
  a) Förtöjning: Karta med våra olika bryggarrangemang kommer att skickas ut.
  KERSTIN och BISCAYA förtöjer vid betongbryggan.
  b)BUS-båtar: En kår som lånar en BUS-båt ansvarar för att båten bemannas med kompetent skeppare och i förekommande fall underskeppare.
  En ansvarig seglingsledare ska finnas som besättningen och hamnkontoret
  kan nå per telefon. Den kår som äger båten håller denna försäkrad (redaransvaret). Skepparen har befälhavaransvaret.

  c) Ankomstanmälan till hamnen; hamn@sjo23.se.

 10. Säkerhet och information
  I anslutning till inryckningsdagen kommer ett informations- och säkerhetsmöte att hållas med representanter för resp. deltagande kår.

   

  LEVERANSADRESS: Järnaviks Hamn

  Järnaviksvägen 99

  372 63 BRÄKNE HOBY

   

  POSTADRESS:

  Sjöscoutlägret SJÖ23

  C/O Pensionat Järnavik

  Järnaviksvägen 80

  372 63 BRÄKNE HOBY

   

Lägerbrev 7

 1. Ankomst
  Inryckning sker hela dagen lördag den 22 juli.

  Meddela forlaggning@sjo23.se hur man anländer till lägret (kollektivtrafik med tåg eller buss till Bräkne-Hoby eller för egen maskin) och ungefärlig tid?

  Skulle vi märka att alla kommer samtidigt kommer vi att planera slottider till kårer för att vi inte ska bli anstormade.

  Vandring från parkering till lägeräng ca 1km.

 2. Materieltransport:

  Vill man ankomma med sin materiel innan inryckningsdagen den 22 juli, så går detta att lösa. Mejla till forlaggning@sjo23.se  ungefärlig tid när utrustningen beräknas ankomma till Järnavik. Ni får då bekräftelse och telefonnummer så att ni kan ringa någon timme innan materielen ankommer. 

  Vi kommer ta av släpen från bilarna och hänga på fyrhjuling, så tänk på lastningen så att de inte är baktunga. Frågor kring inryckning, utryckning, eller materialtransporter kan riktas direkt till Förläggning, forlaggning@sjo23.se.

 3. Packlista
  Förutom vad ni själva anser att ni behöver så skicka vi med en packlista i detta lägerbrev:
  a) Sil till slaskgropen. Plastkärl med lock till källsortering. Vattendunkar som kommer användas till disk och dusch.
  b) 2 st handbrandsläckare. Släckarna ska vara på minst 6 kg och vara pulver. 1 st brandfilt uppsatt i byn. Röd lampa för markering av gasol på natten. (t.ex. bakljus till cykel).
  c) Gasol, max 60 liter per by.

  Förläggningsgruppen tittar på möjligheten att bistå kårerna med hjälp att fylla på gasolflaskor till självkostnadspris. Alternativt inbyte.
  d) Kokhällar för gasol.
  e) Skylt för utmärkning av gasol.
  f) Varselmärkning (typ en varselväst funkar fint) för ledartält.
  g) Trangiakök med bränsle för matlagning vid aktiviteter utanför byn.
  h) Rekommenderas en cykelkärra eller en säckakärra (i Stockholm pirra) med låda med gott om plats.

 4. Tips på bra saker att ha med sig:
  a) Försvarets ISO-kärl om 18 liter för hantering av varm mat. Har funnits på Bl.a. Röda Stjärnan. Kolla överskottslagren.En bild som visar Soptunna, cylinder, Sopkärl, fodral Automatiskt genererad beskrivning
  b) Laddlåda
  Varje by som vill ladda mobiler lämnar in dessa i en låda typ enligt bild färdigkopplad och info ansluter bara sladd. Laddlådan tillverkar man själv.
  En bild som visar golv, Transparens, text, inomhus Automatiskt genererad beskrivning
  c) En bra kylväska är också bra att ha.
  Tag med kylklampar för utbyte.

 5. Ledarfunktionärer
  För att fylla upp med tillräckligt med folk i intendenturen och nattpatrullering kommer vi att använda oss av byledare. Det innebär att ledare från byarna hjälper till med de olika funktionerna på lägret. Ledarpass kommer fördelas ut per by, och arbetsmängden baseras på antal ledare i byn. Vilken ledare som går vart bestämmer kårerna själva på varje enskild by.
  Alla programaktiviteter kräver egen ledare eftersom funktionärer saknas.
  Scenteamet söker två stycken funktionärer till scen och lägerbål. Gärna någon med erfarenhet av musik, teater eller ljudteknik.

 6. Båtar
  a) Vi behöver omgående få reda på antal båtar och hur dom kommer till lägret samt typ och storlek. Både förläggning och Hamn.
  b) Förtöjning: Karta med våra olika bryggarrangemang kommer att skickas ut med anvisningar speciellt till KERSTIN och BISCAYA.
  c) BUS-båtar: Den kår som ställer båt till utlåning på lägret ansvarar för att båten är försäkrad och den kår som lånar båten ansvarar för att den bemannas med kompetent befälhavare/skeppare.
  d) Ankomstanmälan till hamnen; hamn@sjo23.se.

 7. Säkerhet
  I anslutning till inryckningsdagen kommer ett säkerhetsmöte att hållas med representanter för resp. deltagande kår.

 8. Proviant
  a) Proviant lämnas ut enligt schema.
  b) Kylvarorna förvaras i en kylcontainer.
  c) Det kommer inte att finnas kylskåp på lägerplatsen.
  d) Det finns möjlighet att få förvara kårens egna kylvaror kallt.
  e) Kylklampar rekommenderar vi att man tar med. Vi kan frysa in kylklampar åt kårerna.

 9. Övrigt
  a) Kiosk kommer finnas på området med försäljning av glass, godis, m.m.
  b) Vid badplatsen gäller förbud mot tvål och schampo. För att vi ska vara rädda om miljön så är det bara tillåtet att använda tvål och schampo som är godkänd för utomhusbruk. T.ex. Saltvattentvål eller Sjö&Hav-tvål.
  c) Möjlighet till varmdusch finns inte.


   

  LEVERANSADRESS JÄRNAVIKS HAMN

  Järnaviksvägen 99

  372 63 BRÄKNE HOBY

Läs mer om platsen, vad vi ska göra för kul saker och varför din kår ska ta med sina båtar.

Nationellt Sjöscoutläger​

Med inbjudna gäster från andra länder. Alla sjöscouter och vattenscouter är välkomna till ett helt grymt läger. Vi ses till sommaren i världens vackraste skärgård.

Definitivanmälan

Definitivanmälan till lägret är öppen!

Anmälan görs via Scoutnet på knappen här nedan
Frågor sänds till anmalan@sjo23.se

Lägerbrev 6

2023-06-04

 • Förarbevisprov
  Det är bara själva provet som kan avläggas på lägret, kostar 625 kronor och betalas kontant eller via swish.
 • Hur länge är anmälan för funktionärer öppen?
  I princip fram till lägrets slut.
 • Kostar det något att göra efteranmälan?
  Nej, men vi har begränsat med plats. Den 25 juni är definitivt stopp för efteranmälan. Osäkert om det går att köpa eller beställa lägertröjor vid efteranmälan. Finns det att köpa kostar dessa 180 kr. / styck.
 • Avanmälan
  a) Vid avanmälan efter 15 juni återbetalas ½ halva avgiften.
  a) Efter 15 juni krävs ett intyg/bevis att avanmälningen beror på orsak som rimligen inte kunde förutses för att få tillbaka hela avgiften.
 • Hur anmäler man att en eller flera kårer vill bo ihop?
  Till forlaggning@sjo23.se Gör detta snarast så att Förläggningsteamet kan pussla rätt från börja.
 • Ska man anmäla beräknad ankomst och färdmedel?
  Ja, görs till forlaggning@sjo23.se.
 • Vem kontaktar man för hämtning på stationen eller flygplatsen när kåren anländer ?
  a. forlaggning@sjo23.se.
  b. Telefonnummer kommer att meddelas
 • Flytvästar:
  a. Tag gärna med era privata flytvästar och märk dessa. Lägret kommer att ha ett begränsat antal flytvästar för utlåning.
  b. Vi här tacksamma om kårer kan ta med märkta flytvästar för utlåning.
 • Hur ser lägerdagordningen ut?
  Vi arbetar för att ha en preliminär dagordning efter kommande helg 3 – 4 juni.
 • Hur tar man hand om vår lägermateriel när den anländer?
  Den placeras på den tilldelade tältplatsen. OBS, viktigt att utrustningen är tydligt märkt.
 • Hur beställer man sin mat?
  a. Det görs via intendenturteamet. Det kommer information om hur detta går till mer i detalj.
  b. Funktionärer, S/Y BISCAYA och S/Y KERSTIN får maten lagad.
 • Hur blir det med gasol ? Ska vi ta med egna gasolflaskor?
  a. Ja, det ska vara godkända flaskor som är besiktigade, hela och inte rostiga som går att byta ut mot nya vid påfyllning.
  b. Räddningstjänsten kräver att två flaskor är tandemkopplade när de används (man får alltså inte byta flaska när köken är på).
  c. Möjlighet till utbyte / påfyllning av godkänt företag kommer att finnas. Förbrukning sker på respektive kårs/bys bekostnad. Förläggning hjälper till i samband med flaskbyten.
 • Hur och var lagar man maten och äter den?
  a. Matlagningsplatsen är centralt placerad under väderskydd. Respektive byalag tar med sig sin utrustning (grytor, m.m.) och tillagar den varma maten där.
  b. Skälet till detta är skärpta brandskyddsregler.
  c. Endast gasol är tillåtet.
  d. Lampor ska vara elektriska.
 • Tar man med egna kokhällar/gaslågor?
  a. Ja, man tar med sig sin vanliga lägerkokutrustning.
  b. Endast Gasol är tillåtet.
 • Transporter på lägret.
  a) Lägret har inga cykel-/mjölkkärror, det får man ta med själv.
  b) Vi har tre minibussar till förfogande för direkta transporter.
 • När kan man förboka program?
  Kan göras efter midsommar och kommer sannolikt att ske på Google form.
 • Vad finns för programpunkter?
  Programteamet kommer ut med detta efter midsommar. Vissa punkter bokas på plats, typ mindre segelbåtar, och s.k. ”programlådor”, o.d.

Lägerbrev 5 2023-05-14

 • INTENDENTUR, Lägrets viktigaste team Vi i lägerledningen för Sjöscoutlägret Sjö23 söker nu med ljus och lykta efter en av de sista viktiga pusselbitarna inför lägret; Intendentur. Som medlem i intendenturteamet för Sjö23 kommer du att få ansvar för tex: * Beställa proviant, m.m. AB våra leverantörer * Lämna ut förnödenheter som deltagande kårer beställt * Ansvara för ordningen i kyl- och fryscontainrarna Vi i andra i lägerledningen finns självklart vid din sida och vi stöttar varandra i arbetet med att göra Sjö23 till en minnesvärld sommarupplevelse för våra scouter. Känner du att du kan bidra till sjöscoutlägret i Järnavik i Blekinge, eller vet du någon som du tror vill och kan hjälpa oss, tveka inte att höra av dig till anmalan@sjo23.se eller info@sjo23.se.
 • ANMÄLAN TILL LÄGRET sker via en scoutkår Om man som ledare eller deltagande scout vill anmäla sig till Sjö23 ska detta göra genom en scoutkår. Det är endast funktionärer och lägerledningen som anmäler sig i ett separat spår. Dvs ledare och föräldrar och andra som åker med era scoutbarn till lägret för att vara med er kår skall anmäla sig via sin kår och inte enskilt.
 • Vi har fått in lite frågor från Bl.a. Östhammars Sjöscoutkår: 1. Hur ser det ut med Gasol ska vi transportera med det själva till lägret eller finns det någon distribution? Vår ambition är att kunna förse lägret med Gasol. Förläggning återkommer. 2. Hur ser det ut med slanor för att bygga lägerplats i form av tex matplats osv.? Slanor finns. 3. För transport av mat till och från lägerplats/lägerboende finns det möjlighet att låna/hyra cykelkärra eller liknande? Vi kommer att lösa detta på något sätt, ännu inte klart. 4. Behöver lägerplats/lägerboende bokas? eller tilldelas detta? Hur stor är kårens lägerytan gärna i kvm, så vi kan planera antal tält? Lägerplatserna behöver inte bokas, men det är bra om vi får reda om ett par kårer vill slå sig samman. 5. När bokar man program och vad kommer det att finnas att välja på? Detta är inte klart ännu, Programteamet kommer ut med besked om detta. 6. Från vilken tid kan man checka in? Incheckning sker från den tid man anmäler sin ankomst under hela dagen.
 • ANMÄLAN AV BÅTAR: De av er som tar med båtar och när ni fått klart vilka båtar ni kommer att ta med på lägret och använda i programmet så anmäl dessa i scoutnet under anmälan. Ange: Båtnamn, båttyp och om det är BMS eller BUS-båtar. (BMS= båt där ägaren kräver att ha egen skeppare och ev. underskeppare med och BUS= båt där lånande kår ställer upp med kompetent skeppare)

Lägerbrev 4 2023-03-07

 • Definitivanmälan är nu öppen och stänger den 30 april 2023.
 • Avanmälningar kan göras fram till 1 maj 2023 utan någon kostnad. Efter 1 maj krävs ett intyg/bevis att avanmälningen beror på orsak som rimligen inte kunde förutses för att få tillbaka hela avgiften. Vid avanmälan efter 30 maj återbetalas 1⁄2 halva avgiften om man har giltiga skäl att återta anmälan. Har man frågor kring anmälan så maila anmalan@sjo23.se.
 • Hur anmäler man sig? Kåren fyller i anmälan på scoutnet och betalar in deltagaravgift samt resterande deltagaravgift till Riksskeppslagets bankgiro 285-0006 enligt nedan. Ange scoutkår samt ort på betalningen. Det går att skriva max 25 tecken så skriv inte ut ordet “Scoutkår”. Förkorta istället kårnamnet till t.ex. ”Ljungens Sjö, eller t.ex. St Görans Sjö” men skriv inte ut hela Ljungens Sjöscoutkår eller hela Sankt Görans Sjöscoutkår. Alla individuella anmälningar (funktionärer) görs i scoutnet och betalning görs till Riksskeppslagets bankgiro 285-0006 enligt nedan. Ange personnr (10 siffror) på betalningen, annars kan vi inte spåra vem det gäller.
 • Deltagaravgifterna är enligt följande där vi sett oss tvungna att höja funktionärsavgiften till 700 kronor för att täcka matkostnaderna under lägerveckan. a) 2 200 SEK för hel vecka b) 1 300 SEK för halv vecka c) Ledarbarn utan program under 2 år gratis d) Ledarbarn utan program 2 – 9 år 650 SEK för hel vecka e) Funktionär: 700 SEK för hel vecka. För kåranmälan faktureras respektive kår efter hand som anmälningarna och tröjbeställningarna görs på scoutnet. Funktionär har sina inbetalningskvittens som bekräftelse på betald funktionärsavgift.
 • Tillägg och rabatter: För anmälan efter sista datum för definitivanmälan, 2023-04-30, tillkommer 200 kr i förseningsavgift/deltagare. Funktionärer som arbetar under för- och efterläger kan få 100 kr i rabatt per full arbetsdag. Om man arbetar hela förlägret och hela efterlägret kan man få hela funktionärsavgiften (700 Kr) återbetald. Är du intresserad vare sig du varit med på läger tidigare eller om detta är din första gång så tveka inte att anmäla dig till världens bästa funkisteam! Har du frågor mejla info@sjo23.se Är du intresserad så anmäl dig som funktionär via länken på vår hemsida.
 • Lägertröjan, en T-shirt med lägeremblemet i vitt på mörkblå botten vid vänster bröst ca. 70 mm högt. Kostnad 100 kr och storlek M, L, XL, XXL, även barnstorlekar. Beställ när du anmäler dig på scoutnet till din kår.
 • Förarbevis: Vill du skriva upp för förarbevis på lägret. Kostnad 625kr, swishas eller betalas kontant på plats. Anges i anmälan på scoutnet.