Det bästa lägret

Vår vision är att hålla det bästa sjöscoutlägret genom tiderna

Sjöscouting 20​23

Lägertemat är ”Sjöscouting 2023” med ”FN:s Agenda 2030” för en hållbar utveckling av vår värld” som grundtema. Vad är scouting på sjö och vatten nuförtiden? Vi skall segla på dagen, paddla kanot, prova på snorkling, nattsegla, ha överlevnadshajker, lära mer om sjösäkerhet och sjömanskap, vandra längs intressanta och kul spår, m.m. och upptäcka att vi faktiskt redan jobbar med Agenda 2030.

Program​

Detta lägret är för dig som vill segla, vandra, bada i skärgård, uppleva natur och paddla kanot eller kajak. Oavsett om det är första gången eller en av tusen så blir det en unik upplevelse.

Här finns möjlighet att träffa andra sjöscouter och scouter att knyta livslånga vänskapsband, lära av varandra och dela nya erfarenheter i en helt unik skärgårdsmiljö

Lägerprogrammet utspelar sig i Blekinge

Det är ett läger för sjöscoutkårer och kårer som har sjö- och vattenverksamhet. Lägret kommer att ha program för upptäckare och uppåt. Spårare är välkomna och får då delta i de delar av programmet som redan finns, t.ex. Jollesegling

Kunskapskrav

Deltagare måste vara simkunniga om minst 200 meter.

FAQ

När är det förläger och efterläger och vad är det?
För och efterläger är till för att våra funktionärer ska hinna
förebereda lägret på plats och likaså återställa lägerplatsen när
alla åkt hem.
Förlägret är 19 – 22 juli och efterlägret är 30 – 31 juli

Kan vi använda våra eldspisar och grillar?
Nej endast gasol kommer att vara tillåtet. Vid frågor om
förläggning, och matlagning kontakta forlaggning@sjo23.se
 
Finns badplats?
Ja det finns flera badplatser.
 
Om man kommer med tåg hur tar man sig till
lägerplatsen?
Tåget kommer till Bräkne Hoby Station
Vi kommer att lösa transport emellan stationen och
lägerplatsen vid inryckning och utryckning.
 
Finns det parkering?
Ja, parkering är ordnad.
 
Måste jag bära scoutskjorta hela lägertiden?
Nej, det
räcker med en t-shirt eller annat och så vill vi att du bär din
scouthalsduk
 
Vad menas med BUS- respektive BMS-båtar?
BUS-båtar är båtar där bidragande kår inte kräver att kårens egna
skeppare skall vara med ombord. Vanligen enklare öppna båtar.
BMS-båtar är båtar där bidragande kår kräver att kårens egna
skeppare skall vara med ombord. Vanligen större och mer värdefulla
båtar.
De kårer som ställer upp med skeppare till sina båtar, där
kommer skepparna att gå som funktionärer på lägret med lägre
avgift.
Finns möjlighet att ta förarintyg, kustskepparintyg och
seglarintyg.

Hur är legerledningen organiserad

Det finns en lägerchef och en vice lägerchef. Sedan finns det
olika arbetslag / team som har en chef och en vice. Teamen
hanterar olika ansvarsområden som t.ex. hamn, program,
intendentur, etc.

Programteamet.
Styr programverksamheten avseende bokning av båtar, besök


Marinmuseum i Karlskrona och museet GRIPSHUNDEN i
Ronneby. Tillkommer segling i diverse båtar stora som små, dag
som natt, kanot- och kajakpaddling
 
Förläggning och landtransporter
Delar in deltagande kårer i byalag (även kallat fyrplatser)
Iordningställer tält för program, intendentur, mäss för
funktionärer och fixar busstransporter för olika behov.

Intendentur
Håller kontakt med och beställer hem proviant från våra
leverantörer och håller i
logistiken för intendentur.
Förrådshåller och delar ut till byarna enligt portionsberäkning
och
behov.
Håller ett mindre köksgäng till funktionärsmässen.
Lagar inte mat till hela lägret.

Hamn och Sjötransport
Tillhandahåller kaj- och ankringsplatser, låneflytvästar Märkning
av båtar och besiktning före och efter lägret av lånade fartyg.
Ombesörjer Sjötransporter till ex.vis överlevnadshajker.

Ekonomibyrån
Handhar lägrets ekonomi och skickar ut fakturor till anmälda
kårer samt betalar ut ersättning för olika utlägg och fakturor.

Anmälningsbyrån
Skickar ut /öppnar preliminäranmälan respektive
definitivanmälan
tar emot anmälningarna

PR och information
Håller websidan levande och uppdaterad, går ut med
information
till våra kårer runt om kring och skickar ut lägerbrev

Vill du bli funktionär, svara till info@sjo23.se eller anmäl dig via
hemsidan www.sjo23.seTala om var du vill vara.